Razrabotki

Социален стрес. Същност. Стратегии за справяне.

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Същност на понятието „социалния стрес“
  2. Видове стресови реакции:
  3. Съвременни схващания за социалния стрес
  4. Стратегии и механизми за справяне със социалния стрес

 

Литература

  1. Карастоянов, Г. (1995). Изследване влиянието на социалната подкрепа като модератор на стреса, сп. Българско списание по психология , бр.1, с. 41- 49.
  2. Карастоянов, Г. ( 1996). Стрес и военна среда . ВИК "Св. Георги Победоносец".
  3. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.
  4. Попов, Хр. (1984). Стресът. Социологически проблеми , 5, с. 109- 120.
  5. Русинова, В., Гурбалов, К., (1978)Психически състояния и дейност, София
  6. Селие, Х. (1982). Стрес без дистрес . София