Razrabotki

Социализация на деца лишени от родителски грижи

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

  1. УВОД
  2. Социализация на деца лишени от родителски грижи
  3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ 

  1. Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. София. изд. Св. Климент Охридски. 2006 г.
  2. Горанов, К. и колектив. Изкуство и социализация на личността. София. БАН. 1984 г.
  3. Златева, С. Дете - игра - социализация. Благоевград. Унив. изд. Неофит Рилски. 2013 г.
  4. Радо, П. Децентрализация на училищното образование в България. София. Институт за отворено общество. 2009 г.