Razrabotki

Социализация, социално учене и социално възпитание

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
  1. ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
  1. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
  1. УЧИЛИЩЕТО КАТО ФАКТОР НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
  1. СОЦИАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Братанов, П.И., Модели на социалната комуникация, Университетско изд. “Стопанство”, СV, 2003
  2. Арънсън, Е., Човекът – „социално животно”, Из. „Дамян Янков”, С., 2009
  3. Белова, М., Г. Димитрова, Н. Бояджиева. Теоертични основи на възпитанието. С., 1995