Razrabotki

Социални домове и центрове за деца и възрастни с увреждания - сестрински грижи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Социални услуги за възрастни с увреждания
  • Социални услуги и центрове в общността
 3. Същност на домовете за възрастни хора
 4. Социални услуги за деца с увреждания
 5. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания    

Литература:

 • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 • Димова, Георгиева, Янева 2000: Димова, Д., Георгиева, Б., Янева, Н. Социална политика - държавна, общинска, фирмена. София: Тракия-М, 2000.
 • Михайлов 1997: Михайлов, С. Институционализация. // Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М, 1997.
 • Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи, Варна, 2013