Razrabotki

Социални заведения за деца с увреждания - Център на настаняване от семеен тип

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Теоретична постановка на въпроса
 3. Описание на конкретен обект
 4. Оценка на поставения проблем
 5. Препоръки - лично виждане за решаването на проблема
 6. Заключение


Използвана литература:

 1. Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
 2. Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи, Варна, 2013
 3. Кръстева, Н., Й. Ангелова, Сестрински грижи при хора с увреждания, Пловдив, 2015
 4. Тодорова, Л. Ерготерапия за социално приобщаване на хората с увреждания. В Ерготерапия –втора част (специална), под ред. на Ив. Топузов. София, РИК „Симел”, 2008.
 5. Шулман, Л. : Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, София, исд. БПА, 1994
 6. Юрукова, К. Обществено здраве, Ръководство за специализация на медицински сестри, Гор прес, София, 2001.