Razrabotki

Социални институции за възрастни хора в България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

 Съдържание:

  1. Увод
  2. Същност на домовете за възвратни хора
  3. Роял на социалната институция в социалния живот на хората

 

Литература:

  • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
  • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
  • Димова, Георгиева, Янева 2000: Димова, Д., Георгиева, Б., Янева, Н. Социална политика - държавна, общинска, фирмена. София: Тракия-М, 2000.
  • Михайлов 1997: Михайлов, С. Институционализация. // Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М, 1997.
  • Хаджийски 2002а: Хаджийски, И. Бит и душевност на нашия народ. // Хаджийски, И. Избрани съчинения в три тома. Том I. София: Изток-Запад, 2002.