Razrabotki

Социални нагласи

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност на социалните нагласи
  2. Социална нагласа и социално поведение
  3. Компоненти на социалната нагласа
  4. Функции на социалната нагласа.
  5. Социални нагласи: атитюдна организация на личностт
  6. Начини за формиране и промяна на социалните нагласи

Използвана литература:

  1. Андреева, М.Л., Социална психология, христоматия, Издателство “Дилок”, С., 2001
  2. Джонев, С., Социална психология. Том 2, Общуване. Личност. Издателство „Софи –Р“, С., 1996.
  3. Тодорова, е., Социална психология. Варненски Свободен университет, Варна 1994.
  4. Социална Психология, Христоматия