Razrabotki

Социални фактори на здравето и болестта

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Здравето като социална категория (ценност и цел).
  1. Социални фактори, свързани с начина и стила на живот

2.1. Основни детерминанти на здравето

  1. Социални фактори на здравето и болестта

3.1. Показатели, свързани с икономическата среда и влиянието на икономическите закони върху общественото здраве.

3.2. Икономически показатели, отнасящи се до системата на здравеопазване

  • Показатели, свързани с определени рискове за здравето

3.4. Показатели, свързани с дейността на здравната служба        


Използвана литература:

  • Електронен учебник по социална медицина и здравен мениджмънт, Доц. Д-р П. Салчев, 2009г
  • Социална медицина: подходи за обучение и модели, Доц. Д-р Р. Стефанов
  • Лекционен курс