Razrabotki

Социално възпитание в народното творчество

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

1. Социално възпитание и  компетентности на детето и развитието им чрез празниците

2. Видове компетентност

3.  Принципи на педагогическо взаимодействие:

4. Етапи на подготовка и организиране на празници

5. Форми, методи, механизми, практически техники в процеса на организация, подготовка и реализиране на празниците:

6. Проблематика на социалното възпитание в народното творчество

Използвана литература:

1) Ангелов, В. Празникът в традиционната народна култура. С., 1997. 137 с.

2) Илиева, А. и др. История на българската музикална култура Том 1. С., 1998.

3) Кауфман, Н. Българска народна музика. Варна, Изд. “Славена”, 2005. 150 с.