Razrabotki

Социално осигуряване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание

 1. Социално осигуряване и социална сигурност в България
 1. Нормативна основа на социалното осигуряване
 1. Осигуряване при временна нетрудоспособност - здравно осигуряване при безработица. Социално подпомагне и обслужване.
 2. Здравна реформа и здравно осигуряване
 1. Обхват на задължителното здравно осигуряване
 1. Адекватност на здравното осигуряване спрямо нарастващите претенции към здравното обслужване в Р. България

         

Използвана литература:

 • Виткова, , Европейския опит в областта на здравното осигуряване, Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 / Юбилейна пета национална конференция Свищов, 5-6 юни 2006.
 • Воденичаров, Ц., В.Борисов, Ст.Гладилов, К.Чамов, Д.Кръшков. Модел за ефективно развитие на българското здравеопазване. Здравен мениджмънт, 2005,2, 5-15.
 • Данева, Ив., Социално осигуряване, НБУ, С., 2007, 100.
 • Мръчков, В. Осигурително право, изд.Сиби 2010 г. - V-то изд.
 • Попов, М., Организация и управление на здравноосигурителни фондове и каси, Вн., Стено, 2005.
 • Закон за здравното осигуряване