Razrabotki

Социално-педагогическа диагностика на агресивно поведение при юношите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - 16 страници

Съдържание

 1. Теоретична обосновка
 2. Изследователска част
  • Цели на изследването
  • Обект на изследването
  • Предмет на изследването
  • Задачи на изследването
  • Хипотези на изследването
 1. Методически инструментариум
  • Методи за провеждане на измерването

Тест за измерване на агресивността на A. Buss и A. Darkee

 1. Резултати от проведеното психологическо изследване

 

 1. Обобщение и изводи

 

Литература:

 1. Манчева, Р. (2012). Психология на девиантното поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.
 2. Манчева, Р. (2017). Диагностика на личността с девиантно поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 133-135
 3. Петерман, Ф. И У. (2017).  Работа с деца с агресивно поведение. София, Изток-Запад.
 4. Стоянова, С., Пенева, И. (2014). Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания. УИ „Неофит Рилски“, Благоевград
 5. Стаматов, Р. (2008). Детска агресия. ИK „Хермес”, Пловдив
 6. Сиракова, Л. (2016). Агресивното и предизвикателно поведение на юношите към учителя. В сп. Педагогически новости.

 

На латиница:

 1. Marcus, R.F. (2007). Aggression and Violence in Adolescence, University of Maryland, College Park
 2. Moffitt, T. E. (2007). A review of research on the taxonomy of life-course persistent versus adolescence-limited antisocial behavior. In D. J. Flannery, A. T. Vazsonyi, & I. D. Waldman (Eds.), The Cambridge handbook of violent behavior and aggression (p. 49–74). Cambridge University Press.
 3. Loeber, Hay,1997; Loeber, Stouthamer-Loeber, 1998; Karriker-Jaffe et al., 2008).