Razrabotki

Социално педагогическа подкрепа на деца свидетели или претърпели домашно насилие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на домашното насилие
 3. Преживяно насилие в семейството. Видове домашно насилие над деца
 4. Социално-педагогическа подкрепа на деца претърпели домашно насилие
 5. Превенция на домашното насилие
  • Оценка на риска от насилие в семейството
  • Роля на училището
 6. Изводи
 7. Заключение

Използвана литература: 

 • Варгас, Г. и кол. Отговорност на държавата за домашното насилие. София, 2000.
 • Димова, Р., и др. Превенция на домашното насили. Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици. 2018.
 • Иванов, И. и др. Ръководство за обучение на обучители, работещи с деца свидетели, в риск или жертва на насилие за работа с координационния механизъм.
 • Механджийска, Г. Активност на студентите в практическото обучение по метода на социалната работа// Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Книга Социални дейности, том. 101
 • Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие. Фондация „П.У.Л.С.“, Перник, 2013.
 • Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002.
 • Цветкова, Т. Домашно насилие. Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета.