Razrabotki

Социално-педагогически прочит на семейното насилие

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Семейното насилие в социално-психологическите теории
 1. Насилието в семейството като социален проблем в България
 2. Семейното насилие като обект на социалната работа
 1. Българската подкрепа в социалната работа срещу домашното насилие
 1. Заключение

Литература:

 • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 • Борисова, В. Алтернативи за деца в риск. София, 2003
 • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 • Димова, Георгиева, Янева 2000: Димова, Д., Георгиева, Б., Янева, Н. Социална политика - държавна, общинска, фирмена. София: Тракия-М, 2000.
 • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014