Razrabotki

Социално-педагогическо консултиране в юношеска възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Уточняване и дефиниция на понятието консултиране
 1. Консултиране в образователната сфера
 1. Консултативна ситуации
 2. Социално-педагогическо консултиране в юношеска възраст
 3. Роля на педагогическия съветник

6.1.        Педагогическия съветник като медиатор

6.2.        Педагогическият съветник като супервизор

6.3.        Педагогическият съветник като ментор

6.4. Педагогическият съветник като координатор

 1. Проблеми и тенденции на консултирането в училище

Литература:

 • Жекова, Ст., „Психология на учителя”, Педагогика, С.,2003.
 • Балкански, П., Училищен мениджмънт, Кн.2,София, 2001.
 • Михайлов, М., Психична готовност за учителската професия, София, 2000.
 • Митрополитски М., Образование и  икономика,"Организация и управление на образованието", С.,1992.
 • Сп. “Психология журнал”, бр. 39, 2007.