Razrabotki

Социология на личността

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 • Понятие за личност
 • Формиране на личността
 • Фактори за формиране на личността
 • Личност и Аз-концепция
 • Понятие за социалното действие
 • Типове личности

Използвана литература

 1. Гидънс, А., Социология., 2004
 2. Енциклопедичен речник по социология, С.,1996
 3. Мендрас, А., Елемнти на социологията, С.,2002
 4. Джонев, С., Социална психология, Софи-р, 1996
 5. Социология на личността, С., 1993
 6. Лекционен курс