Razrabotki

Специфика и особености на детското мислене в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 1. Водещи аспекти върху разбирането за мисленето на децата от предучилищна възраст
 2. Формиране на процесът на мисленето
 3. Проучване на спецификата на проявление на интелектуалното развитие на детето в предучилищна възраст
 4. Литература

Литература:

 • Александрова, Н., и др. Ръководство за изследване на детето . С., 2004, с. 35
 • Велкова, Цв., Развитие на логическото мислене в самостоятелната работа на учениците//сп. Образование и квалификация, № 6/2002, с. 45
 • Димитров, Д., В. Стоименова, Кр.Стоянова., Педагогически взаимодействия в детската градина“, Бл., 2000, с. 77
 • Мадолев, В., Емоции, воля, поведение„ Благоевград, 2008
 • Минчев, Б., “Обща психология” изд. Ciela, 2008.
 • Стаматов, Р., Детска психология. Пловдив, 2000, с.191
 • Стаматов, Р., С. Пеев. Развитие на детското мислене, Пловдив, 1994, с. 28-64.