Razrabotki

Специфика на обучението по български език и литература в началните класове

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Специфика на езиковото обучение в началните класове
 3. Специфика на литературното обучение в началните класове
 4. Специфика на обучението по развитие на речта в началните класове
 5. Заключение


Използвана литература:

 1. Георгиева, М. Йовева. Р. Здравкова, Ст. Обучението по български език и литература в началното училище. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2011.
 2. Георгиева, М., К. Йочева. (2015): Упражненията по български език в началното училище. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015.
 3. Димчев, К. Обучението по български език като система. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, 1992.
 4. Здравкова, Ст. Чимева, Н. Георгиев, Л. и др. Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Бл. 1998.
 5. Иванова, Н. Урокът по литература в началното училище. С., 1999.
 6. Кюркчийска, В. Информационните технологии в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017.
 7. Сотирова, М. Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове. Електронно научно списание Реторика и комуникации, бр. 21, януари 2016.
 8. Чимева, Н. Художествената литература като предмет на изучаване в 1 до 4 клас. Бл., 2004.