Razrabotki

Специфика на педагогическото взаимодействие с деца с аутизъм

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Детски аутизъм
 3. Педагогическо взаимодействие с децата с аутизъм
 4. Сензорни игри в педагогическата практика за деца с аутизъм
 5. СОЗК (Система за общуване с размяна на картинки)
 6. Подходи за обучение и терапии при деца с аутизъм
 7. Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

 • Международна класификация на болестите – 10 ревизия Психични и поведенчески разстройства Категории F 80 – F 89. Национален център по обществено здраве; Център за сътрудничество със СЗО за изследване и обучение в областта на психичното здраве. Българска психиатрична организация София 2003.
 • Матанова В. Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието. под ред. на Боянова В.; изд. Фондация “Социална комуникация” С. 2006
 • Речник по психология. превод: Дилова М. , Г. Николова, Б. Ценова и др.; изд. „Наука и Изкуство“ С. 1989.
 • Цокова, Д., Аутизъм. Въведение в теорията и практиката на нарушенията от аутистичния спектър. С, 2004.
 • Шапкова, П., Някои аспекти на аутизма, сп. Специална педагогика, С, 2003.