Razrabotki

Специфика на проблемите на ромските общности в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържане:

 1. Специфика на ромските общности в България

2. Проблемни области в социалната интеграция на ромите

3. Проблеми на социалната интеграция на ромските малцинства

4. Обобщения и изводи

Литература:

  1. Грекова, М. Кирилова, Ад., Гологанова, Н. Как циганите присъстват в живота на българите, сп. Социологически проблеми, 2004 г., кн. 2.
  2. Грекова, Мая. Малцинство: социално конструиране и преживяване, София, 2001.
  3. Марушиакова, Е., В. Попов. Беседи за българските роми, С., 2005 г.
  4. Нунев, Й. Най-общи знания за ромското семейство, сп. "Начално образование",2004/2.
  5. Попов, В. Циганите и българската традиционна народна култура, сп. Българска етнография, 2005/1
  6. Пашова Ан, 'Толерантност в различността' /Изследване и популяризиране на етнокултурните човешки светове на ромските общности в България", Благоевград, 2002г.
  7. Пашова, Ан. Ромското дете и проблемите на неговата социализация, Сб. Ромското дете и неговата социализация , Благоевград, 2003 с. 5 - 11,