Razrabotki

Специфика на проблемите на ромските общности в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Проблеми на социалната интеграция на ромските малцинства
  3. Проблеми в образователната интеграция на ромите
  4. Проблеми с икономическата социална интеграция на ромите
  5. Проблеми в здравеопазването
  6. Проблеми свързани със жилищните условия
  7. Проблеми свързани с дискриминацията

Заключение

Литература:

  • Топалова, В., Пампоров, Ал., Интеграция на ромите в българското общество, БАН. С., 2007.
  • Пампоров, Ал., Ромското всекидневие в България. С., 2006.
  • Паризов, П., Социлана имтеграция на етнокултурни общности. Университетско издателство «Неофит Рилски», Благоевград, 2007.