Razrabotki

Специфика на развитието и обучението на децата с Даун

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Специфика на развитието на децата с Даун
 3. Специфика на обучението на децата с Даун
 4. Наблюдателността-предпоставка за развитие на умствено изостанали деца.
 5. Заключение

Литература:

 • Караджова, К. Психологи-педагогически изменения на умствената изостаналост. Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, С., 2005.
 • Терзийска, П., Природният календар и неговото място при обучението по роден край в помощно училище, Специална педагогика, бр. 1, 1999.
 • Терзийска, П., Педагогически условия за развитие на наблюдателността на умствено изостаналите ученици, Б., 2002.
 • Терзийска, П., Интигрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005
 • Терзийска, П., Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности, Б., 2006.
 • Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П. и др., Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, част I и част II.