Razrabotki

Специфика на ромските общности в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Заселване на ромите в България
 1. Специфика на ромските общности в България
 1. Типология на ромските групи в България
 1. Заключение

Литература:

 1. Грекова, М. Кирилова, Ад., Гологанова, Н. Как циганите присъстват в живота на българите, сп. Социологически проблеми, 2004 г., кн. 2.
 2. Грекова, Мая. Малцинство: социално конструиране и преживяване, София, 2001.
 3. Марушиакова, Е., В. Попов. Беседи за българските роми, С., 2005 г.
 4. Марушиякова, Ел., В. Попов Цигани /Рома от старо и ново време/. С., 2000.
 5. Марушиякова, Ел., В. Попов Циганите в България. С., 1993.
 6. Нунев, Й. Най-общи знания за ромското семейство, сп. "Начално образование",2004/2.
 7. Попов, В. Циганите и българската традиционна народна култура, сп. Българска етнография, 2005/1