Razrabotki

Специфика на социално-педагогическата работа в училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Основни причини за възникване на социалната педагогика в училище
 3. Традиционни и нетрадиционни модели на социално-педагогическа подкрепа в детството и юношеството
 1. Роля на педагогическия съветник като социално-педагогически диагностик, консултант и посредник
 1. Проактивност и социално-педагогическа работа – понятийни уточнения и практически релации
  • Училището – социално-педагогически потребности и възможности
 1. Функции на социалния педагог в училище
 1. Обобщение

Използвана литература:

 • Бижков, Г. Психолого-педагогическа диагностика. С., 2003
 • Бижков, Г. Социално-педагогическа работа в училище, статия, сп. Педагогика, кн. 2, 2007
 • Бижков, Г. Социално-педагогическа работа в училище, статия, сп. Педагогика, кн. 11, 2005
 • Николаева, С. Подходи за социално и методическо конструиране на социално-педагогическата работа в съвременното българско училище, Годишник на СУ, ФП, том 93
 • Николаева, С. Социалната педагогика – научни рамки и социални проекции, В; Неформално образование, С. 2008 Сапунджиева, Кл. Състояние и перспективи на социалната педагогика в България,  Педагогика, кн. 1, 2007
 • Стоянова, Д. Актуални параметри на социално-педагогическата работа в училище. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, 2011