razrabotki

Специфика на учебния процес в условията на приобщаващо образование

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  2. Изложение

    /През последните години деца със специални образователни потребности (СОП) все повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на отношението към детето и неговите потребности и под натиска на неправителствените и международните правозащитни организации против сегрегационните образователни модели./

  3. Заключение

Използвана литература:

  • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.
  • Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005.
  • Терзийска, П., Работа с деца със специални образователни потребности“, София, 2008.