razrabotki

Специфика на учебния процес в условията на приобщаващо образование

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание: 

  1. Увод
  2. Изложение
  3. /Приобщаващото образование днес се съобразява с факта, че детето в началната училищна  възраст е особено податливо на разнообразните влияния на училищната среда. С приемането и въвеждането на новите нормативни документи за организация и провеждане на интегрирано обучение на деца със СОП, пред общата образователна среда възникват редица предизвикателства./
  4. Заключение
  5. Литература
  • Ингелези, С., Учебна среда и обучение на деца със специални педагогически потребности. 2001
  • Терзийска, П. Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда.Благоевград, 2012
  • Терзийска, П., “Работа с деца със специални образователни потребности”, Бл. 2009
  • Терзийска, П., В. Георгиева, Н. Чимева, Л. Георгиев, Я. Стоименова, А. Манова, „Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности“, Благоевград, 2006