razrabotki

Специфика на учебния процес в условията на приобщаващо образование. 2 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение
 3. /В класовете с интегрирани деца има „социално изолирани ученици”. Това налага учебният процес да се изгражда, така че взаимодействието между учениците да има позитивен характер, да има разбиране и съобразяване с другия, както и да се подържа атмосфера на добронамереност.

  Целта на учебния процес в условията на приобщаващо образование е да допринесе за създаването на по-добри условия за обучение на децата със специални образователни потребности (СОП).

  В условията на приобщаващо образование, учебният процес решава по-широк спектър от задачи, отколкото в среда, в която няма интегрирани ученици.

  Попадайки в общата образователна среда децата със СОП често се изправят пред сложни личностни проблеми - проблеми на общуването, социалното взаимодействие, социалната идентификация и др., които не винаги са лесни за решаване в масовото учили ще/детска градина. В тази връзка внимателно и отговорно трябва да се подготвя и структурира средата в тях, така че да се осигури възможно най-безпроблемното и ефективно преодоляване на посочените проблеми и не се допусне възникването на предпоставки за появата на нови такива./

 4. Заключение
 5. Литература

Използвана литература:

 • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.
 • Терзийска, П., В. Георгиева, Н. Чимева, Л. Георгиев, Я. Стоименова, А. Манова, „Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности“, Благоевград, 2006
 • Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005.