razrabotki

Спорт и адаптация. Методологическа база. Видове адаптация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание: 

  1. Увод
  1. Същност на адаптацията в спорта
  1. Въведение в теорията на адаптацията
  1. Възпитанието на физическите качества като процес на адаптация
  1. Закаляването на организма като процес на адаптация
  1. Обучението в двигателни действия като процес на адаптация

 Литература:

  1. Топузов, Ив., Спортна медицина и хигиена. Югозападен университет „Н. Рилски“, Благоевград, 2007.