Razrabotki

Способи за решаване на конфликти

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 40 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Понятие за конфликти, конфликтни ситуации, конфликтно поведение
 3. Разрешаване на конфликтите
 4. Способи за решаване на конфликти
 5. Ефективни стратегии за справяне и решаване на конфликти
 6. Ефективни способи за решаване на конфликтни взаимодействия
 7. Заключение


Използвана литература:

 • Андреева, Л. Социално познание и междуличностно взаимодействие. С., 1998.
 • Аргамл, М., М. Хендерсън. Анатомия на човешките отношения. С., 1989.
 • Вълчев, Р. Как да решаваме успешно конфликти. С., 1998.
 • Димитров, Д. Й. Конфликтология. 2-ро доп. Изд. УИ „Стопанство”, С., 2004.
 • Костова, Д. Организационно поведение, МГУ Св. Иван Рилски, 2012.
 • Манчева, Р.Конфликти и конфликтно поведение: социално-психологически аспекти на проблема“, Бл.2005.
 • Марков, К. Конфликтология. НВУ „Васил Левски“, Велико Търново. 2013.
 • Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011.
 • Първановска, А. Модел за изграждане на умения за разрешаване на конфликти в предучилищна възраст//Дом, дете, детска градина”, бр. 5, 2012
 • Стаматов, Р. Психология на общуването. Издателска къща „Хермес“. Пл., 2006.
 • Стамов, Р. Б. Минчев. Психология на човека, Пл.,2004.
 • Чурукова-Цветанова, Л., и др.Педагогика на девиантността. Бл.,2005.