Razrabotki

Способ на балансовото обобщение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и съдържание на счетоводния баланс
 3. Основни принципи и изисквания при формиране структурата на счетоводния баланс
 4. Строеж на счетоводния баланс
 5. Видове балансови статии
 6. Видове счетоводни баланси
 7. Изисквания към изготвянето и информационни връзки на годишния счетоводен баланс.
 8. Анализ на балансовата печалба

 

Използвана литература:

 1. Башева, С. и колектив, Основи на счетоводството,УИ „Стопанство“, С.,
 2. Гълъбов, Марин. Влияние на капиталовата структура при финансиране с ценни книжа и стойността на фирмата, С., 2008
 3. Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, С., 2008.
 4. Душанов, Иван. Обща теория на счетоводството, Ромина, 2008.
 5. Косев, Димитър. Счетоводство, С.,
 6. Филипов,Счетоводство, С., 2011.
 7. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, С.,
 8. Чуков, Кр., Финансово – стопански анализ, С., УИ „Стопанство“, 2011.