Razrabotki

Способ на документирането

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 

  1. Счетоводният документ като средство на способа на документирането – същност, строеж и предназначение
  2. Видове счетоводни документи
  3. Документооборот и неговата организация в предприятието
    • Организация на документооборота в предприятието
  4. Ред на съставяне, съхраняване и опазване на счетоводните документи

Използвана литература:

  • Закон за счетоводството
  • Кодекс на труда
  • Наредба №5 за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ
  • Закон за електронен документ и електронен подпис