Razrabotki

Сравнение на концептуалния модел на Н. Рупърт, У. Логан и А. Тиърни и модела на В. Хендерсън

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

  1. Концептуалния модел на Вирджиния Хендерсън
    • Основни положения на модела

1.2. Прилагане на модела на В. Хендерсен в сестринския процес

  1. Модел на Н. Рупър, В. Логън и А. Тайерни
  2. Изводи
  3. Заключение

Използвана литература

 

Литература:

  • Желева, Е. Сестрински и акушерски грижи. Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2013.
  • Кръстева, Н. Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
  • Мухина, С.,А., Тарновская, И., И. Теоретични основи на сестринските грижи. Издателски център на му – Плевен, 2006