Razrabotki

Сравнителен анализ на Валдорфската и педагогика и Монтесори педагогиката

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Валдорфска педагогика
 3. Монтесори педагогика
 4. Разлики в подхода на Валдорфската и Монтесори педагогика
  • Учебната програма и теориите за детското развитие
 5. Роля на учителя във Валдорфската и Монтесори педагогика
 6. Оценяване и резултати от обучението
 7. Заключение


Използвана литература:

 1. Бижков, Г. Валдорфска реформаторска педагогика на Рудолф Щайнер/Георги Бижков. (педагогика).//Педагогика, III, 1993, № 3.
 2. Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Издателство „Диамант“, Ямбол, 2005.
 3. Стойчева, С. Възгледите на Мария Монтесори за възпитанието и обучението на детето и приложението им в сферата на музикалното възпитание/Снежана Стойчева. (История на образованието и педагогическите умения). //Педагогика (София), 2010, № 3.
 4. Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015.