Razrabotki

Сравнителен анализ на Валдорфската педагогика и Монтесори педагогика. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници 

Съдържание

  1. Анализ на педагогика на Мария Монтесори

1.1.Дидактични материали в метода на Мария Монтесори

  1. Анализ на Валдорфската педагогика
  2. Заключение

Използвана литература

Използвана литература:

  • Бижков, Г. Валдорфска реформаторска педагогика на Рудолф Щайнер/Георги Бижков. (педагогика).//Педагогика, III, 1993, № 3.
  • Ванчева, В. Предучилищното и началното образование в съвременните Валдорфски училища//Сп. Научни трудове на Русенски университет, том. 7. 2008.
  • Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование /Тинка Иванова// Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015.
  • Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1.
  • Пенчева, С. Д-р Рудолф Щайнер за възпитанието/Стефка Пенчева.//Педагогика, v, 1995, № 6.
  • Щайнер, Р. Педагогически възгледи от позицията на антропософията. Издателство „Компас“, № 6, 1994.