razrabotki

Сравнителен анализ на висшето образование на България и Полша

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност на Висшето образование в България
  3. 3. Структура на образователната система на висшето образование на Полша
  4. Разлики и прилики в образователните системи на Полша и България

Използвана литература:

  • Андреева, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 2001
  • Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С, 2003.
  • Балкански, П., Училищен мениджмънт, С., 2001
  • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
  • Георгиев, в, И ДР. Образователен мениджмънт, С., 2001
  • Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005