razrabotki

Сравнителен анализ на образователната система на България и Япония...

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание

 1. Увод
 2. Образователна система на България
  1. Цел на образователната система в България
  2. Структура на образователната система в България
  3. Финансиране на образованието в България
  4. Управление на образованието
  5. Подготовка на учителите

III. Образователна система на Япония

 1. Структура на образователната система в Япония
 2. IV. Анализ съпоставка на структурата на образователната система на България и Япония
 1. V. Заключение

Литература: 

 1. Сп.”Образование и кариера”, 2016
 2. Сп.”Педагогика”, 2017
 3. Бижков Г., Н. Попов, “Сравнително образование”, С., изд-во на СУ “Кл. Охридски”, 1994
 4. Гюрова, В., “Образование и квалификация в КГ”, 1994
 5. Попов, Н., Г., Бижков “Образователни системи в Европа”, С., Университетско издателство “Св. св. Кл. Охридски”, 1997