razrabotki

Сравнителен анализ на специалното образование в Албания, Италия, Белгия, Венецуела и Япония

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
Съдържание:
  1. Увод
  1. Образователна потребност на децата с увреждания
  1. Видове (групи) деца със СОП според законодателството на държавите
  1. Видове образователни институции за обучение на деца със СОП
  1. Професионална подготовка на децата (учениците) с увреждания
  1. Подготовка на учителите за работа с деца със СОП
  1. Таблично представяне на прилики и разлики

 Литература: