razrabotki

Сравнителен анализ на специалното образование на: Франция, Испания, Сирия, Перу и Турция

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

 Съдържание:

  1. Специално образователни потребности.
  1. Анализ на специалното образование в различни страни
  2. Интегрирано обучение в Испания
  1. Интегрирано обучение в Франция
  1. Турция
  1. Образователна система на Сирия
  1. Прилики и разлики в специалното обтазование на разглежданите държави
  1. Заключение

Литература:

  • Кацандри, Е. Съвременни тенденции на европейската образователна политика за специално образование, 2005
  • Терзийска, П. Съвременни изменнения на специалното образование. Бл., 2009