razrabotki

Сравнителен анализ на традиционните методи на обучение и методите в системата на Монтесори.

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - реферат

 

Съдържание

 1. Анализ на методите на традиционните програмни системи
 2. Анализ на метода на Мария Монтесори

2.1. Методът Монтесори в опитната работа

 1. Примерни педагогически ситуации
 2. Заключение
 3. Използвана литература
 • Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Издателство „Диамант“, Ямбол, с. 3
 • Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование/Тинка Иванова//Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 213
 • Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1, с. 78
 • Колев, Й. История на педагогиката: преходът към училищен живот. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011
 • Стойчева, С. Възгледите на Мария Монтесори за възпитанието и обучението на детето и приложението им в сферата на музикалното възпитание/Снежана Стойчева. (История на образованието и педагогическите умения). //Педагогика (София), 2010, № 3, с. 118
 • Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015, с.51