razrabotki

Сравнително изследване на средното образование в България и Холандия

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници (сравнително изследване)

Съдържание:

 1. Увод
 2. Образователна система на България
  1. Продължителност на средното образование
  2. Организация на обучението в съответствие с ДОС
  3. Учебни планове и програми
  4. Изучаване учебни предмети. Езиково обучение
  5. Учебници и учебна литература
  6. Използвани методи, похвати и технологии за обучение
  7. Подготовка и квалификация на учители за системата на средното образование
 • Образователна система на Холандия
  1. Цел на средното образование в Холандия
 1. Продължителност на средното образовани
 2. Организация на обучението
 3. Учебни планове и програм
 1. Изучаване учебни предмети. Езиково обучение
 1. Използвани методи, похвати и технологии за обучение
 2. Подготовка и квалификация на учители за системата на средното образование

III. Сравнителен анализ на българската и холандската образователна система

Литература:

 • Донкова, М., “Европейски уроци”, С., 2001
 • Сравнително образование Автори: Бижков Георги, Попов Николай, Университетско издателство”Св.Климент Охридски” София 1999 год.
 • Попов,Н.,Бижков,Г., -„Образователни системи в Европа”
 • Закон за предучилищно и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2015.
 • Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр.
 • http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_view/1512-vutsova-minova012014
 • Българската образователна система, в:

http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&lang=bg