Razrabotki

Стимулиране на детското словесно творчество чрез художествено-творческа дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Анализ на творческата същност на децата
 3. Творческо разказване
 4. Учителят като стимулатор на творческа продуктивност
 5. Развитие на детското въображение чрез средствата на художествената литература

5.1. Първи етап – метод „разказ“

5.2. Втори етап – броилки при подвижни игри  с фантастичен характер

5.3. Трети етап - Нагледно-пространствено моделиране на художественото произведение

5.4. Четвърти етап – творческа задача за стимулиране на детското въображение 

 1. Изводи

Използвана литература:

 1. Балабанова М. Граматика на фантазния дискурс С. 1999.
 2. Борисова, В. Бързам да порасна, С., 1996.
 3. Даскалова, Ф. и др.Методика за развитие на речта и овладяване на бъгарския език в детската градина. Макрос, Пл., 2012.
 4. Димитров Д., Обогатяващото педагогическо взаимодействие в ПУВ, С., 2010
 5. Янкова, М. “ Възпитание и творчество на децата “, 1998 г.
 6. Янкова, Г. Устни продуктивни текстове в детската градина- теория и технология, сп. „Педагогика”, 2015, №2, с.193-207.