Razrabotki

Стопанско развитие на България по време на Възраждането

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

            Съдържание:

  1. Същност на стопанските трансформации в земеделието, животновъдството и занаятчийството по време на Възраждането
  1. Развитие на селското стопанство, занаятите, капиталистическата манифактура и фабричната индустрия
  1. Социална структура в българското селско стопанство и занаятчийско - фабричната сфера

 

Използвана литература:

  • Бонева, В. Възраждане: България и българите в преход към новото време, Шумен, 2005.
  • Генчев, Н. Българско възраждане, С., 1988.
  • Генчев, Н. Научни трудове. Т. 1-2. С., 2003.
  • Даскалов, Р. Как се мисли Българското Възраждане. С., 2002.
  • Стоянов, Ив. История на Българското възраждане, С., 2010.