Razrabotki

Стопанството на Балканските държави между двете световни войни

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Балканите между двете световни войни
 3. Стопанско развитие на Балканските държави между двете световни войни
 4. Българското стопанство след Първата световна война – особености
 5. Стопанско развитие на Румъния
 6. Стопанско развитие на Гърция
 7. Стопанско развитие на Албания
 8. Световна икономическа криза
 9. Заключение


Използвана литература:

 1. Йелевич, Б. История н аБалканите. Издателство „ИК Амат –Ах“, С., 2003.

Манчев, Кр. История на балканските народи (1918 – 1945).

 1. Манчев, Кр. История на балканските народи (ХІV – ХХ)
 2. Кастелан, Ж. „История на Балканите - ХІV – ХХ”, Издание 2002.
 3. Балканите и политиката на големите държави. С., 1995.