Razrabotki

Стратегии за работа с хиперактивни деца в училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Анализ на хиперактивното дете
 3. Развитие и организация на обучението
 4. Игро и арттерапия с хиперактивни деца
 5. Рисуването като терапия
 6. Казус от практиката на психолога
 7. Заключение

Литература

 • Велкова, Р., Асоциирани характеристики на синдрома Дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство и нарушения на поведението, сп. „Специална педагогика”, VI, 2005, N 1
 • Манова, М. „Хиперактивното дете” - университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2011
 • Манова, М., Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност – идентификация и диагностични критерии. –Психологически изследвания, 2001.
 • Манова, М., Хиперактивното дете, Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2012.
 • Матанова, М., Психология на анормалното развитие, София, 2003.
 • Терзийска, П. Деца със специални образователни потребности в общата образователна среда. 2012
 • Тополска, Е., Педагогическа подкрепа на деца с дефицит на вниманието и хипеактивност, сп. „Образ и квалификация”, XIII, 2005, N 5,