Razrabotki

Стратегически анализ на позициите в туристического предприятие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

 1. Същностна характеристика и съдържание на стратегическия анализ
 2. Състояние и съдържание на стратегическия анализ

2.1. Разработване на концептуално виждане

2.2. Възможност за реализация на основните насоки

 1. Стратегия на стратегическия анализ на туристическо предприятие
 2. Организация на работата при извършване на икономически анализ
 3. Връзки и зависимости с другите области от научното познание
 4. Добри практики в туризма. Тенденции в развитието

Литература:

 1. Белев, Д. Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието. София 1998
 2. Георгиев, Д., Н. Енев, Икономика и организация на туризма в НРБ, Варна, 1965
 3. Димитров, Д. Стратегическо управление на фирмата. София 1993
 4. Доганов Д., “Маркетинг на туризма”
 5. Маркетинг 2005 , “Перспективи между теория и практика”
 6. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 1998
 7. Рибов, М., Лекционен курс по Икономика на туризма