razrabotki

Стратегически бизнес мрежи

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка

Съдържание

Увод

 1. Стратегически бизнес мрежи
 1. Характеристика на бизнес мрежата
 1. Клъстери – същност и изграждане на клъстерите
 1. Клъстерите в света
 1. Клъстерна практика в България
 1. Стратегически междуфирмени алианси
 1. Аутосорсинг
 1. Съвместно предприятие

Заключение

 

 Литература

 • Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2004, Министерство на икономиката и енергетиката, изд. “ИКО бизнес” АД, С., 2005, с. 115
 • Димитрова, Р., Качество и ефективност на дейността на малката фирма, В: Организация и управление на малкия бизнес, изд. „Лангов“, Благоевград, 2012
 • Коев, Й., Въведение в предприемачеството. В., 2013
 • Кюрова, В., Организация и управление на международната маркетингова дейност, В: Проблеми на малкия бизнес, изд. „Лангов”, Благоевград, 2012
 • Мадгерова, Р., Клъстерната интеграция – важен фактор за ефективно функциониране на малките и средни предприятия, сп. Икономика и мениджмънт, vol. І, № 4, 2005
 • Национална стратегия за развитие на клъстерите, 2007
 • Парашкевова, Л.  Малките и средните предприятия в глобалната икономика,  В.,  Колор- принт, 2004.