Razrabotki

Стратегическо управление и външна среда на фирмата. Разрешаване на конфликти

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на стратегическо управление
 3. Стратегическо управление на фирма
 4. Роля на стратегическият мениджмънт в управлението на фирмата
 5. Външна среда на фирмите
 6. Конфликтът във фирмата
 7. Разрешаване на конфликтите
 8. Обобщение

Използвана литература:

 1. Доралийска, А., „Стратегически мениджмънт“, С., 2008
 2. Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003
 3. Пенчева, И. Организационно поведение. С., 2004
 4. Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова, Стратегическо управление в публичния сектор, ВСУ „Черноризец Храбър”В., 2002
 5. Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011