Razrabotki

Стратегическо управление на “РесКом” ЕООД

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание: 

 1. Нужда от стратегическо управление на фирма
 2. Кратка история  и  характеристика  на  дейността на фирма „РесКом” ЕООД
 3. Същност на стратегическото управление на фирма „РесКом”
 4. 4. Потенциал на фирмата – анализ

Маркетинг

4.1. Магазини

4.2. Клиенти на фирма „РесКом”

 1. Стратегия на стратегическо управление

5.1. Маркетингова стратегия

5.2. Инвестиционна стратегия

5.3. Ценова стратегия

5.5. Социална  стратегия

5.6. Управленска стратегия

 1. Етапи на стратегическото планиране на фирма „РесКом”
 2. Стратегически анализ. Определяне на мисията и целите на фирмата

7.1 Същност и съдържание на мисията

7.2. Целева ориентация

 1. Анализ на състоянието на микрообкръжаващата среда. Конкуренти и конкурентоспособност
 2. Ценова политика
 3. Стратегически пакет  на  „РесКом” – Благоевград
 4. Общи, глобални бизнес-стратегии

11.1. Стратегия за постигане на конкурентно предимство

11.2. Стратегия за развитие на бизнеса

11.3. Стратегия за усъвършенстване на фирменото управление

11.4.  Фирмена стратегия

 1. Функционални стратегии

12.1. Маркетингова стратегия

12.2. Рекламна  стратегии

12.3. Финансова стратегия

 

Използвана литература:

1.Ангел Ангелов-Основи на мениджмънта

 1. Ансофф, И. Х. Стратегическое управление. Москва, 1989
 2. Анастасия Станчева- Основи на управлението
 3. Донъли,Дж,. Дж.Гибсън, Дж.Иванчевич, -Основи на мениджмънта.
 4. Дракър,П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век.
 5. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 1998
 6. Пенчо Пенчев ,Ивелина Пенчева- Основи на управлението