Razrabotki

Стратегическо управление на фирмата

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Понятие за стратегия
 3. Същност на фирмената стратегия
 4. Роля на стратегическият мениджмънт в управлението на фирмата
 5. Анализ на външната и на вътрешната среда
 6. Конкурентна основа на стратегията
 7. Избор на стратегия
 8. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Костова, Д. Организационно поведение, МГУ Св. Иван Рилски, 2012
 2. Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003
 3. Пенчева, И. Организационно поведение. С., 2004
 4. Паунов, М., М. Паунова, А. Маринов. Организационно поведение, Сиела, 2013
 5. Доралийска, А., „Стратегически мениджмънт“, С., 2008
 6. Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011