Razrabotki

Стратегическо управление на фирмата. Същност, етапи и видове стратегии

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Кратка история и характеристика на производствено-стопанската дейност на фирмата

1.1. Продуктите на произвеждане и извършваните услуги

 1. Анализ на състоянието на микрообкръжаващата среда

2.1. Конкуренти и конкурентоспособност

2.2. Възможности и заплахи на външната среда

 1. Анализ на потенциала на фирмата

3.1. Маркетинг на “БИГЪЛС” ООД

3.1.1. Офис

3.1.2. Клиенти на фирма „БИГЪЛС” ООД

на търсенето на висококачествени мебели.

 1. 4. Цели на фирма „БИГЪЛС”

4.1. Дългосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”

4.2. Краткосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”

 1. 5. Пазарни стратегия на „БИГЪЛС” ООД

5.1. Стратегия на диференциация

5. 2. Стратегия “Пазарна ниша”

 1. Мисия и целева ориентация на фирмата
 2. Стратегии на управление на „БИГЪЛС” ООД
 3. Общи, глобални бизнес-стратегии

8.1. Стратегия за постигане на конкурентно предимство

8.2. Стратегия за развитие на бизнеса 

8.3.  Производствени стратегии

8.4. Технологична стратегия

8.4. Иновационна стратегия

8.5. Маркетингова стратегия

8.6. Финансова стратегия

8.7. Инвестиционна стратегия

8.8. Стратегия на човешките ресурси

8.9. Организационна

 1. Заключение


Използвана литература:

 1. Ансофф, И. Х. Стратегическое управление. Москва, 1989
 2. Белев, Д. Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието. София 1998
 3. Димитров, Д. Стратегическо управление на фирмата. София 1993
 4. Маринова, Е. Маркетинг. Варна, 1996
 5. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 1998
 6. Ненов, Т. Стратегически мениджмънт. Варна, 1996
 7. Паунов, М. Стратегии на бизнеса. София, 1997