Razrabotki

Стратегическо управление на фирмата. 2 вариант

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание:

 1. Същност на стратегическо управление
 2. Стратегическо управление
 3. Стратегическо управление на фирма
 4. Осигуряване на ресурси в стратегиите
 5. Ресурсно осигуряване на стратегията
 6. Оценка на стратегията
 7. Методически подход и етапи при разработването на стратегията
 8. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Доралийска, А., „Стратегически мениджмънт“, С., 2008
 2. Костова, Д. Организационно поведение, МГУ Св. Иван Рилски, 2012
 3. Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003
 4. Пенчева, И. Организационно поведение. С., 2004
 5. Паунов, М., М. Паунова, А. Маринов. Организационно поведение, Сиела, 2013
 6. Паунов, М., “Стратегии на бизнеса”, 1997
 7. Танев, Т., „Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство”, С., 2008
 8. Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова, Стратегическо управление в публичния сектор, ВСУ „Черноризец Храбър”В., 2002
 9. Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011